گرجستان
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

دانستنی کشور گرجستان :

الفبای منحصر بفرد کشور گرجستان جز یکی از ۱۴ حروف الفبای مسقل جهان است.

الفبا

Dambal khacho یک نوع پنیر نادر در کشور گرجستان است که به میراث معنوی یونسکو اضافه شده است.

پنیر

اولین بقایای انسانی قبل از آفریقا در ۷۵ میلیون سال پیش در کشور گرجستان یافت شده است.

بقایای انسانهای اولیه

کشور گرجستان همانند کشورمان ایران از محدود کشورهای ۴ فصل و مناطق آب و هوای مختلف است

یکی دیگر از ویژگی ها این کشور امکانات قدیمی و مدرن در رشته کوه ها و دامنه های قفقاز است که برای گردشگران کشور گرجستان یک مزیت جالب می باشد.

گرجستان بهشت برای freeriders و هلیکوپتر اسکی است.