کشور بلغارستان

کشور بلغارستان : کشور بلغارستان در جنوب شرقی اروپاست. پایتخت این کشور شهر صوفیه است. جمعیت این کشور بالغ بر ۷٬۳۶۴٬۵۷۰ نفر است که هر ساله ۱٪ از آن کاسته می‌شود. بلغارستان بیشترین رشد منفی جمعیت را در جهان دارد. مهمترین صادرات بلغارستان اسانس گل رز است . بعد از این ماده بی نظیر به […]