تعداد بازدید :۱,۴۸۴
 

تهران تفلیس

تاریخ شروع تور :04 بهمن ماه ۱۳۹۵ مدت : 4 و 8 روز
نوع سفر: هوایی _تابان

اطلاعات

09126209309
02188445070
INFO@NEGARESTANGASHT.COM
NEGARESTANGASHT.COM

مقصد

ناممدت اقامتتوضیحات
تفلیس4 و 8 روزساعت رفت : 08:00 و برگشت 11:30 می باشد.
خدمات: گشت شهری _ بیمه مسافرتی _ پرواز رفت و برگشت _راهنمای تور _ ترانسفر فرودگاهی
توضیحات: نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد

هتل ها

HOTELSTARNIGHTDBLSINGLEEXTRACHID W.BCHILD N.B
LIKE33670,000
770,000
670,000
650,000
550.000
LIKE3
7830,000
1,050,000
830,000
770,000
550.000
KOPOLA TSKENTI33710,000
855,000
710,000
660,000
550.000
KOPOLA TSKENTI37910,000
1,235,000
910,000
780,000
550.000
FUND33725,000
875,000
725,000
700,000
550.000
FUND
37945,000
1,295,000945,000
900,000
550.000
TERRACE AVLABARI43755,000950,000755,000755,000550.000
TERRACE AVLABARI471,015,000
1,470,000
1,015,000
1,015,000
550.000
GNG 43830,000
1,085,000
830,000
755,000
550.000
GNG 471,190,000
1,785,0001,190,000
1,015,000
550.000
COLONBI
43890,000
1,810,000
890,000
755,000
550.000
COLONBI
471,330,000
2,090,000
1,330,000
1,015,000
550.000
GOLDEN PALACE 43890,000
1,210,000
890,000
755,000
550.000
GOLDEN PALACE
471,330,000
2,090,0001,330,000
1,015,000
550.000
DOLABAVARI
43845,0001,110,000845,000755,000550.000
DOLABAVARI
471,225,0001,850,0001,225,0001,015,000550.000
PREFERENCE 431,145,000
1,730,000
1,145,000
950,000
550.000
PREFERENCE
471,925,000
3,290,000
1,925,000
1,470,000
550.000
MUSEUM 431,145,000
1,730,0001,145,000
950,000
550.000
MUSEUM 471,925,000
3,290,000
1,925,000
1,470,000
550.000
HOLIDAY INN 531,145,000
1,730,000
1,145,000
950,000
550.000
HOLIDAY INN 571,925,000
3,290,000
1,925,000
1,470,000
550.000
RADISSON BLU 531,490,000
1,730,000
1,490,000
1,215,000
550.000
RADISSON BLU
572,690,000
3,290,000
2,690,000
2,095,000
550.000
AMBASSADORI
531,490,000
1,730,000
1,490,000
1,215,000
550.000
AMBASSADORI 572,690,000
3,290,000
2,690,000
2,095,000
550.000