تعداد بازدید :۳۹۳
photo_2016-08-27_09-35-48

هتل هولوستعداد اتاق: 58
فاصله تا فرودگاه باتومی : 12 کیلومتر
جزییات بیشتر
photo_2016-08-27_09-15-04

DEL MARE | دل مارهتعداد اتاق: 10
فاصله تا فرودگاه باتومی : 4 کیلومتر
جزییات بیشتر
photo_2016-08-27_09-10-43

grand rixoss palace | گرند ریکسوس پالاستعداد اتاق: 75
فاصله تا فرودگاه باتومی : 2.6 کیلومتر
جزییات بیشتر
photo_2016-08-27_09-22-14

PREMIUM RESIDENCE | پرمیوم رزیدنستعداد اتاق: 22
فاصله تا فرودگاه : 7 کیلومتر
جزییات بیشتر
photo_2016-08-27_09-28-56

CORNER INN | کرنراینتعداد اتاق: 40
فاصله تا فرودگاه : 4 کیلومتر
جزییات بیشتر
photo_2016-08-27_09-40-26

SANAPIRO | سانا پیروتعداد اتاق: 86
فاصله تا فرودگاه : 10 کیلومتر
جزییات بیشتر
photo_2016-08-27_09-46-02

OASIS | اوآسیستعداد اتاق: 206
فاصله تا فرودگاه : 20 کیلومتر
جزییات بیشتر